Úvod

Vážení návštěvníci, Stomatologie Expert RK klade velký důraz na ochranu vašich osobních údajů. Tento dokument slouží k informování o způsobu, jakým sbíráme, používáme a chráníme informace, které o vás získáváme prostřednictvím našeho webu. Poskytnutím svých osobních údajů nám dáváte svolení je používat podle podmínek ochrany soukromí. Zavazujeme se chránit vaše soukromí a zachovávat důvěrnost vašich dat. Provozovatelem webu a správcem osobních údajů je pan Jakub Rychlý, se sídlem Staré Hutě 111, 769 01 Holešov, Česká republika. Jakékoliv dotazy ohledně ochrany osobních údajů můžete směřovat na e-mail [email protected].

Shromažďování a použití osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme shromažďovat různé typy informací, jako jsou IP adresy, informace o použití webu či informace zadané do kontaktních formulářů. Tyto informace používáme k zajištění funkčnosti webu, zlepšení uživatelského prostředí, stejně jako pro komunikaci s návštěvníky webu. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením GDPR.

Ochrana shromažďovaných údajů

Ke každému shromažďovanému údaji přistupujeme s maximální opatrností a vynakládáme veškeré úsilí k zabezpečení vašich údajů proti neoprávněnému přístupu, změně, ztrátě nebo jinému zneužití. Používáme různé bezpečnostní technologie a procedury, které nám pomáhají chránit vaše osobní údaje. V tuto chvíli bychom vás chtěli informovat, že žádný přenos dat po internetu nebo jakýkoliv úložný systém není zcela bezpečný, ale zavazujeme se k přijímání všech rozumných opatření k ochraně vašich údajů.

Napsat komentář

loader