Zásady ochrany osobních údajů

Naše webové stránky stomatologierk.cz se zavazují chránit soukromí našich uživatelů a klientů. V následujících odstavcích jsou uvedeny podrobné informace o tom, jak sbíráme, uchováváme a chráníme osobní údaje, které nám svěříte. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů slouží k tomu, aby vám přineslo jasné a transparentní informace o zpracování vašich osobních údajů. Naším záměrem je ujistit vás, že postupujeme v souladu s nařízením GDPR a dalšími právními předpisy ochrany dat. Zavazujeme se, že informace, které nám poskytnete, budou používány výhradně pro účely, pro které byly poskytnuty, a to včetně zajištění kvalitních služeb, informování o novinkách a správě uživatelských účtů. Rovněž respektujeme vaše právo na informovanost, přístup, opravu a možnost odvolání souhlasu s zpracováním osobních údajů.

Napsat komentář

loader